മാന്ദ്യം മറികടക്കാന്‍ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി എഫ്എംസിജികള്‍; പരസ്യച്ചെലവ് വന്‍തോതില്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചു

മാന്ദ്യം മറികടക്കാന്‍ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി എഫ്എംസിജികള്‍; പരസ്യച്ചെലവ് വന്‍തോതില്‍ വെട്ടിക്കുറച്ചു

വിപണിയിലെ മാന്ദ്യം പരസ്യമേഖലയെ സാരമായി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരസ്യമേഖലയുടെ മികച്ച വിഹിതമായിരുന്നു എഫ്എംസിജികള്‍. എന്നാല്‍ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഗുഡ്‌സ് കമ്പനികള്‍ തങ്ങളുടെ പരസ്യവിഹിതം വലിയതോതില്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കുള്ള ഈസി റീച്ചായിരുന്ന പരസ്യമേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ എന്തായിരിക്കാം.?വിപണിയില്‍ നിലനില്‍ക്കാന്‍ പുതിയ തന്ത്രങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുകയാണ് കമ്പനികള്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളുടെ ജനസ്വീ...

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയില്‍ ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തില്‍; സെന്‍സെക്‌സ് 229.02 പോയിന്റ് താ്‌ഴ്ന്നു
© 2019 Financial Views. All Rights Reserved