2019 ആദ്യപാദത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചത് 27 മില്യണ്‍ ടണ്‍ സ്റ്റീല്‍

May 06, 2019 |
|
News

                  2019 ആദ്യപാദത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചത് 27 മില്യണ്‍ ടണ്‍ സ്റ്റീല്‍

വേള്‍ഡ് സ്റ്റീല്‍ അസോസിയേഷന്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2019 വര്‍ഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തില്‍ രാജ്യത്തെ സ്റ്റീല്‍ ഉല്‍പാദനം 27 മില്ല്യണ്‍ ടണ്‍ ഉല്‍പാദിപ്പിച്ചതായി പറയുന്നു. എന്നാല്‍ 0.3 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഉല്‍പാദനത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2018 ജനുവരി-മാര്‍ച്ച് കാലയളവില്‍ രാജ്യത്ത് ക്രൂഡ് സ്റ്റീല്‍ 27.40 മെട്രിക് ടണ്‍ ഉത്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

ചൈന കഴിഞ്ഞാല്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീല്‍ ഉത്പാദക കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യ. സ്റ്റീല്‍ ഉല്‍പ്പാദനം 300 മെട്രിക് ടണ്‍ ആയി ഉയര്‍ത്താന്‍ ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വേള്‍ഡ് സ്റ്റീല്‍ അസോസിയേഷന്‍ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായ അസോസിയേഷനുകളില്‍ ഒന്നാണ്. ലോകത്തിലെ സ്റ്റീല്‍ ഉല്‍പാദനത്തിന്റെ 85 ശതമാനവും ഇതിന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. 160 സ്റ്റീല്‍ ഉല്‍പ്പാദകര്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 10 വലിയ സ്റ്റീല്‍ കമ്പനികളുമായി ഒന്‍പത് പേരും, ദേശീയ, പ്രാദേശിക ഉരുക്ക് വ്യവസായ അസോസിയേഷനുകളും, ഉരുക്ക് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

 

Related Articles

© 2019 Financial Views. All Rights Reserved