മാര്‍ച്ചില്‍ ഔദ്യോഗിക മേഖലയില്‍ തൊഴിലവസരം 11.38 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു

May 25, 2019 |
|
News

                  മാര്‍ച്ചില്‍ ഔദ്യോഗിക മേഖലയില്‍ തൊഴിലവസരം 11.38 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നു

ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലെ മൊത്തം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ചില്‍ 11.38 ലക്ഷമായി ഉയര്‍ന്നതായി കണക്കുകള്‍.. ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇത് 11.02 ലക്ഷമായിരുന്നു. എസിക്കിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പോറോള്‍ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം 1.48 കോടി തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. എംപ്ലോയീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ (ഇഎസ്‌ഐസി) 2018 മാര്‍ച്ചില്‍ പുതിയ എന്റോള്‍മെന്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നില്ല. 2017 സെപ്തംബര്‍ മുതല്‍ 2018 മാര്‍ച്ച് വരെ ഏഴ് മാസക്കാലയളവില്‍ 88.30 ലക്ഷമാണ് പുതിയ എന്റോള്‍മെന്റുകള്‍.

ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ നെറ്റ് എന്റോള്‍മെന്റുകള്‍ 7.88 ലക്ഷമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് മാര്‍ച്ചില്‍ 8.14 ലക്ഷമായി.  എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ (ഇപിഎഫ്ഒ) പേയ്‌റോള്‍ ഡാറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2018-19ല്‍ മൊത്തം 67.59 ലക്ഷം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഇപിഎഫ്ഒ നടത്തുന്ന സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുമായി ചേര്‍ന്നു. മൊത്തം പുതിയ  എന്റോള്‍മെന്റുകള്‍ ഏഴ്മാസ കാലയളവില്‍ 15.52 ലക്ഷമായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിവിധ നിലപാടുകള്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

 

News Desk

Author
mail: author@financialviews.in

Related Articles

© 2019 Financial Views. All Rights Reserved