പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,320 രൂപയായി

April 20, 2021 |
|
News

                  പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,320 രൂപയായി

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു. ചൊവാഴ്ച പവന്റെ വില 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 35,320 രൂപയായി. 4415 രൂപയാണ് ഗ്രാമിന്. 35,400 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില. കുറച്ചുദിവസത്തെ വര്‍ധനവിനുശേഷം ആഗോള വിപണിയിലും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവുണ്ടായി.

സ്പോട് ഗോള്‍ഡ് വില ഔണ്‍സിന് 0.2 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 1,766.32 ഡോളറായി. മുന്‍ വ്യാപാരദിനത്തില്‍ 1,789.77 ഡോളറിലെത്തിയശേഷമാണ് വിലയില്‍ കുറവുണ്ടായത്. യുഎസ് ട്രഷറി ആദായത്തിലുണ്ടായവര്‍ധനവും ഡോളര്‍ വീണ്ടും കരുത്തുനേടിയതുമാണ് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ പ്രതിഫലിച്ചത്. രാജ്യത്തെ കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയായ എംസിഎക്സില്‍ 10 ഗ്രാം 24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില 47,380 രൂപയായും കുറഞ്ഞു.

Related Articles

© 2021 Financial Views. All Rights Reserved