നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പ്ലാനുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അറിയാം

January 18, 2022 |
|
News

                  നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പ്ലാനുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു; അറിയാം

നെറ്റ്ഫ്ളിക്സ് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പ്ലാനുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിമാസ, വാര്‍ഷിക പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കുകള്‍ കുറച്ചപ്പോള്‍, കമ്പനി അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. പ്ലാന്‍ അനുസരിച്ച് യുഎസില്‍ പ്രതിമാസ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ വിലകള്‍ 1 ഡോളര്‍ മുതല്‍ 2 ഡോളര്‍ വരെ വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍, പുതിയ വരിക്കാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനായി, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അതിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സബ്സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പ്ലാനുകളുടെ വില കുറച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ 149 രൂപ മുതലാണ് പ്രതിമാസ പ്ലാന്‍ ആരംഭിക്കുന്നത്.

ഒരു സമയം ഒരു സ്‌ക്രീന്‍ മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന യുഎസിലെ അടിസ്ഥാന പ്ലാനിന് 9.99 ഡോളറാണ് വില. സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്ലാനിന്റെ വില 14 ഡോളറില്‍ നിന്ന് പ്രതിമാസം 15.50 ഡോളറായി ഉയര്‍ത്തി. സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്ലാന്‍ ഒരു സമയം രണ്ട് സ്‌ക്രീനുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നു. 4കെ പ്ലാനിന്റെ വില 18 ഡോളറില്‍ നിന്ന് പ്രതിമാസം 20 ഡോളര്‍ ആയി ഉയരും. ഈ പ്ലാന്‍ ഒരു സമയം നാല് സ്‌ക്രീനുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന പ്ലാനിന്റെ വിലയും ഒരു ഡോളര്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു.

കാനഡയില്‍ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സബ്സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ പ്ലാനുകളുടെ വില വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കാനഡയിലെ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് പ്ലാന്‍ 14.99 ഡോളറില്‍ നിന്ന് 16.49 ഡോളര്‍ ആയി ഉയര്‍ത്തി. പ്രീമിയം പ്ലാന്‍ രണ്ടു ഡോളറില്‍ നിന്ന് 20.99 ഡോളര്‍ ആയി ഉയര്‍ത്തി. എന്നിരുന്നാലും, അടിസ്ഥാന പ്ലാനിന്റെ വില നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് 9.99 ഡോളറില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.

Related Articles

© 2022 Financial Views. All Rights Reserved