കേന്ദ്ര ഇതര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരിലേക്കും എല്‍ടിസി പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; വിശദാംശം ഇങ്ങനെ

October 30, 2020 |
|
News

                  കേന്ദ്ര ഇതര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരിലേക്കും എല്‍ടിസി പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു; വിശദാംശം ഇങ്ങനെ

എല്‍ടിസി ക്യാഷ് വൗച്ചര്‍ സ്‌കീം ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഇതര സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എല്‍ടിസി നിരക്കിന് തുല്യമായ പണമടയ്ക്കുന്നതിന് ആദായനികുതി ഇളവ് നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. കൊവിഡ്-19 പകര്‍ച്ചവ്യാധിയും അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണും ഗതാഗത, ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി മേഖലയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതും, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കണക്കിലെടുത്ത്, നിലവിലെ 2018-21 ബ്ലോക്കില്‍ നിരവധി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ലീവ് ട്രാവല്‍ കണ്‍സെഷന്‍ (എല്‍ടിസി) ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയില്ല,' പ്രസ്താവനയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഒഎമ്മിന്റെ പരിധിയില്‍ വരാത്ത മറ്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് (അതായത് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര ജീവനക്കാര്‍ക്ക്) ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന്, എല്‍ടിസി നിരക്കിന് തുല്യമായ പണമടയ്ക്കുന്നതിനായി സമാനമായ ആദായനികുതി ഇളവ് നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. അതനുസരിച്ച്, കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരല്ലാത്ത ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓരോ വ്യക്തിക്കും പരമാവധി 36,000 രൂപയ്ക്ക് വിധേയമായി ക്യാഷ് അലവന്‍സ് അടയ്ക്കല്‍ (റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്) വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ആദായനികുതി ഇളവ് അനുവദിക്കും.

ഒരു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര ജീവനക്കാരന്‍ കണക്കാക്കിയ എല്‍ടിസി നിരക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആദായനികുതി ഇളവ് ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകള്‍ ബാധകമായിരിക്കും;

1. 2018-21 ബ്ലോക്ക് വര്‍ഷത്തില്‍ ബാധകമായ എല്‍ടിസിക്ക് പകരമായി ജീവനക്കാരന്‍ കണക്കാക്കിയ എല്‍ടിസി നിരക്കിനായി ഒരു ഓപ്ഷന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2. ജിഎസ്ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത വെന്‍ഡര്‍മാര്‍ / സേവന ദാതാക്കളില്‍ നിന്ന് ('നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ചെലവ്') ജിഎസ്ടി നിരക്ക് 12 ശതമാനത്തില്‍ കുറയാത്ത ജിഎസ്ടി നിരക്ക് വഹിക്കുന്ന ചരക്കുകള്‍ / സേവനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിന് ജീവനക്കാരന്‍ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എല്‍ടിസി നിരക്കിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ മൂന്നിരട്ടി തുല്യമാണ്. ഡിജിറ്റല്‍ മോഡ് 2020 ഒക്ടോബര്‍ 12 മുതല്‍ 2021 മാര്‍ച്ച് 31 വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ ('നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കാലയളവ്') ജിഎസ്ടി നമ്പറും ജിഎസ്ടി അടച്ച തുകയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൗച്ചര്‍ നേടുന്നു.

3. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട കാലയളവില്‍ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ചെലവുകള്‍ക്കായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എല്‍ടിസി നിരക്കിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയില്‍ താഴെ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരന് മുഴുവന്‍ തുകയും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എല്‍ടിസി നിരക്കും അനുബന്ധ വരുമാന-നികുതി ഇളവുകളും ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയില്ല.

ഈ ആവശ്യത്തിനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന എല്‍ടിസി നിരക്ക് ഇപ്രകാരമാണ്:

1) ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിമാന നിരക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍: 36,000 രൂപ (ഒരാള്‍ക്ക് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്)

2) ഇക്കോണമി ക്ലാസ് വിമാന നിരക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാര്‍: 20,000 രൂപ (ഒരാള്‍ക്ക് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്)

3) ഏതെങ്കിലും ക്ലാസിലെ റെയില്‍ ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുള്ള ജീവനക്കാര്‍: 6,000 രൂപ (ഒരാള്‍ക്ക് റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്)

Related Articles

© 2020 Financial Views. All Rights Reserved