തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി

October 20, 2020 |
|
News

                  തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 8.4 ശതമാനമായി ചുരുങ്ങി

ഇന്ത്യയില്‍ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 2018 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തിലെ 9.7 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 2019 ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ പാദത്തില്‍ 8.4 ശതമാനമായും 2019 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ പാദത്തില്‍ 8.9 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞതായി കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ആന്‍ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്‍ മന്ത്രാലയം (എംഒഎസ്പിഐ) പുറത്തിറക്കിയ ത്രൈമാസ ആനുകാലിക ലേബര്‍ ഫോഴ്സ് സര്‍വേ (പിഎല്‍എഫ്എസ്) കണക്കുകളാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

2019 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍, 15-29 വയസിനിടയിലുള്ളവരില്‍ നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 20.6 ശതമാനമാണ്. ഇത് മുന്‍ പാദത്തിലെ 21.6 ശതമാനവും മുന്‍ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിലെ 23.1 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ കുറവാണ്. ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 9.7 ശതമാനമായി താഴ്ന്നിട്ടുണ്ട്. 2018 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസത്തിലെ 12.7 ശതമാനവും 2019 ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലെ 11.3 ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിലവിലെ കണക്ക് കുറവാണ്.

ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് 8.0 ശതമാനമായിരുന്നു. മുന്‍ പാദത്തിലിത് 8.7 ശതമാനവും 2018 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ 8.9 ശതമാനവുമാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്ത നിരക്ക് മുന്‍ പാദത്തിലെ 36.2 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 36.8 ശതമാനമായും ഉയര്‍ന്നു. പോയ വര്‍ഷം ഇതേ കാലയളവിലിത് 36.1 ശതമാനമായിരുന്നെന്നും കണക്കുകള്‍ പറയുന്നു.

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, കേരളം, രാജസ്ഥാന്‍, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഡല്‍ഹി, ബീഹാര്‍, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന നിലയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകള്‍ ത്രൈമാസ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ആനുകാലിക ലേബര്‍ ഫോഴ്സ് സര്‍വേയുടെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് ഈ ഡാറ്റാസെറ്റ് പൂര്‍ണമായും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കണക്കുകള്‍ ഗ്രാമീണ, നഗര പ്രദേശങ്ങളെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചുള്ളതാണ്.

കൂടാതെ, സാധരണ നിലയിലും (പിഎസ്+എസ്) സിഡബ്ല്യുഎസിലും തൊഴില്‍, തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നിവയുടെ കണക്കുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2019 ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ 1.76 ലക്ഷം വ്യക്തികളെയും 44,471 വീടുകളെയും ഈ സര്‍വേയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. 2019 ഏപ്രില്‍-ജൂണ്‍ മാസങ്ങളിലാവട്ടെ 1.79 ലക്ഷം വ്യക്തികളെയും 45,288 വീടുകളെയും സര്‍വേയില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചതായും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Related Articles

© 2020 Financial Views. All Rights Reserved